Vi vægter den daglige nære kommunikation med forældrene, da vi oplever at tilliden og relationen til det gode samarbejde udspringer herfra. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families behov og livssituation, ved at vise interesse, lytte, give vejledning og sparring. 

Vi ser en styrke i, at forældre og pædagoger hver især har en unik viden om barnet. Vi deler denne viden og udvikler løsninger i fællesskab, så vi sammen kan fremme barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi lytter og udveksler perspektiver for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde. 

Vi vægter at skabe fællesskab mellem forældrene, for derved at fremme et inkluderende børnemiljø. Det gør vi bl.a. gennem sociale arrangementer planlagt af forældrerådene.

 

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Skriv 1-2 linjer om:

  • Hvordan kommer du i kontakt med bestyrelsen?

Formand

Toril Jensen, Vuggestuen Nannasvej

Næstformand

Vibeke Pedersen, Hobbitten 

Medlemmer

Pernille From Klausen, Dagplejen 

Dennis Pedersen, Silkeborgen

Sabine Mols, Perlen

Anne Birch Bech-Larsen, Åby Børnehave

Gitte Grand, Solsikken

Michelle Enghøj, Vuggestuen Heimdalsvej 

Henrik Vrist, Vuggestuen Silkeborgvej

Medarbejderrepræsentanter: 

Birte Warming, Dagplejen

Annette Ferslev Højlund, Silkeborgen

 

 

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015