Vuggestuen Heimdalsvej er en kommunal daginstitution i Gl. Åby Dagtilbud normeret til 28 børn. Vi er syv pædagogiske medarbejdere samt en køkkenleder, der hver dag tilbereder økologiske måltider. Vuggestuen er beliggende i en gammel villa med en lille, men meget anvendelig legeplads, der benyttes flittigt hver dag. 

Det er vigtigt for os, at børnene har en hverdag som er præget af en sund og god rytme og en genkendelig struktur. Vi holder samlinger hver dag. Her prioriterer vi at komme omkring det hele barn og tager naturligvis afsæt i temaerne i den nye styrkede læreplan; kultur, æstetik og fællesskab, alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science. Vi præsenterer børnene for musik, teater, fortælling, sang og bevægelse på et niveau, som passer til det enkelte vuggestuebarns behov og nærmeste udviklingszone.

Hver dag arbejder vi systematisk med børn motorik, hvor vi laver grundlæggende bevægelser, øvelser og leg for at styrke børnenes sanseintegration. Vi prioriterer natur og udeliv højt - derfor tager vi ofte på ture i nærmiljøet, Åbyparken legepladser mm. Vores elcykel bruger vi blandt andet til korte og længere ture til strand, skov, mm. Vi bruger vores legeplads meget hver dag og forsøger altid at skabe en hyggelig og stemningsfyldt atmosfære, bl.a. ved at igangsætte forskellige lege, lave bål og fladbrød osv. Børnene leger naturligvis mange forskellige lege på eget initiativ, men der foregår også mange lege, som de voksne er en del af. Fx vores berømte hekseleg.

Heimdalsvej er et godt sted at være barn! Legen er et omdrejningspunkt i dagligdagen, hvor også de voksne leget med, I vil derfor på Heimdalsvej møde voksne med en legende tilgang – det er via legen, børnene lærer og udvikler sig.

På Heimdalsvej vægter vi forældresamarbejdet højt og derfor samarbejder vi med forældrene på mange forskellige måder. Vi starter altid med en indkøringssamtale, hvor vi møder barnet første gang, og familien fortæller stort og småt, om det barn, vi skal til at lære at kende. Derudover har vi fast 3mdrs-samtale og en status-udviklings-samtale, når barnet er omkring to år Derudover tager vi trivselssamtaler og netværksmøder ved behov.

For at have det bedst mulige afsæt i forhold til at af holde samtaler og samarbejde med forældre, arbejder vi meget med at danne relation til forældrene. Vi prioriterer at komme omkring alle forældre hver dag og få talt helt konkret om barnets dag, og desuden hvad der ellers er på spil i familien. Vi har fokus på gensidig åbenhed og nysgerrighed for at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barn.

Samtidig opfordrer vi forældrene til at bruge tid i vuggestuen med deres barn. Det kan være at deltage til en samling eller have god tid, når barnet bliver hentet. På den måde har barnet mulighed for at vise og fortælle, og I har som forældre mulighed for at mærke stemningen og dagligdagen i vuggestuen.

I vuggestuen har vi et engageret forældreråd. Det er her, I som forældre har mulighed for at sætte jeres præg på hverdagen i vuggestuen. Der er valg til forældrerådet én gang om året.

Lad mig tage jer med en tur rundt i huset. Vi starter på øverste etage. Når I kommer ind i garderoben, vil I ofte blive mødt af duften af, hvad vi skal have at spise til frokost. Garderoben er lys og venlig, og der er plads til dit barns overtøj. Drejer du til venstre, støder du på et lille legerum, et kontor, et toilet og personalestuen. Drejer du til højre, går du ind på blå stue, hvor de yngste børn er tilknyttet. Stuen er lys og rummelig, der er plads til leg, tumleri, fordybelse og meget mere. Fra blå stue er der adgang til badeværelse og krybberum, hvor børnene sover i deres egen faste krybbe.

Går du ind på nederste etage, som har indgang fra legepladsen, starter du i en stor garderobe, igen med plads til dit barns overtøj. Forsætter du videre kommer du til en lille gang og drejer du her til højre, rammer du vores krearum. Rummet står råt og uspoleret – her er mulighed for at arbejde med børns fantasi, ift. at de kan arbejde med maling, materialer af forskellig art osv. Går du i stedet til venstre går du ind i rød stues mellemgang, som er indrettet til fordybelsesaktiviteter, spil, læsning konstruktion m.m. Går du videre kommer du til stuen, som er indrettet med masser af gulvplads, plads til bevægelse og små læringsrum, hvor der fx kan leges med biler, køkken, m.m. fra rød stue er der adgang til badeværelse og krybberum.

Vi har en mindre legeplads, med gynger, sandkasse, legehus, rutsjebane, m.m. Vi bruger legepladsen hver dag, her summer der næsten altid af liv. Børnene har mulighed for at køre på scootere og cykler, vi laver ofte bål og bruger generelt legepladsen til mange forskellige aktiviteter og lege.

 

Vuggestuen Heimdalsvej er normeret til 28 børn, som er fordelt på to stuer. De 12 børn yngste er på blå stue, mens de 16 ældste børn er på rød stue. Der er en pædagogiskleder, fem pædagoger, to medhjælpere, samt en køkkenleder ansat i huset. Vi lægger vægt på hver dag at møde det enkelte barn i øjenhøjde og skabe en hverdag, hvor det enkelte barn trives og udvikler sig. Vi har fokus på hele tiden at være i bevægelse, så vi kan tilpasse struktur og rammer, så de passer til børnegruppen.

Dagens aktiviteter

Vuggestuen åbner hverdag kl. 6.30. Vi serverer ikke morgenmad, men jeres barn har mulighed for at spise i vuggestuen, hvis i er her senest kl. 7.00 og selv tager morgenmaden med. Vi prioriterer en stemningsfyldt og rolig morgenstund, hvor der er mulighed for at lege, sige godmorgen og falde til. Vi er fælles i huset indtil kl. ca. 7.30, hvor børn og voksne fordeles på deres respektive stuer.

Vi er ude så meget som muligt, og derfor prioriterer vi at komme tidligt udenfor, så længe det giver mening, og ellers fordeler vi os på inde arealerne. Der mulighed for at løbe, hoppe, kravle, gynge, grave, finde regnorme, bygge med LEGO, lege med dukker, biler, tumle, mosle osv. I løbet af formiddagen laver alle børn lege og grundøvelser, der styrker deres sanseintegration.

Kl. 9.00 holder stuerne morgensamling og spiser frugt. Her prioriterer vi at komme omkring det hele barn og tager naturligvis afsæt i temaerne i den nye styrkede læreplan; kultur, æstetik og fællesskab, alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science. Vi præsenterer børnene for musik, teater, fortælling, sang og bevægelse ofte medudgangspunkt i et konkret tema.

Efter samling fordeler børn og voksne sig ude og inde. Nogen går i krea og finder deres indre kunstner frem, andre går på stuen og leger i køkkenet, en anden gruppe laver bevægelseslege udenfor, en gruppe tager på tur ud af huset, mens andre børn leger hekseleg på legepladsen. Vi lægger stor vægt på at bruge hele huset og de rammer, der er i vuggestuen, så vi hele tiden laver aktiviteter og lege, der giver mening for det enkelte barn, og som netop tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

Kl. ca.10.45 serveres der frokost for børnene. Vi spiser ofte både ude og inde, afhængig af vejret. Efter frokost er der igen tid til at lege lidt, mens børnene løbende kommer toilet, bliver skiftet, vasker hænder og bliver puttet til lur.

Når børnene vågner fra deres middagslur, bliver de igen puslet og tilbydes endnu engang at komme på toilet. Kl. ca. 14.00 bliver der serveret eftermiddagsmad, børnene spiser løbende, når de vågner og derefter er det tid til at lege både ude og inde. Børnene bliver hentet og vi fortæller jer, hvad jeres barn har lavet i løbet af dagen. Kl. 17.00 og kl. 16.30 om fredagen lukker vuggestuen, og vi siger tak for i dag.

I løbet af en dag i vuggestuen foregår der selvfølgelig mange andre ting, end der nu er beskrevet. Vi bruger tid på at øve selvhjulpenhed i garderoben – vi øver og hjælper børnene med af- og påklædning og gør en dyd ud af også at se dette som en pædagogisk aktivitet. Vi puster sæbebobler, vi griner, synger og danser. I er som forældre altid meget velkomne til at være nysgerrige på jeres barns hver dag og eventuelt deltage i en samling for at se, hvad det er jeres barn laver i løbet af dagen.

I vuggestuen har vi en række traditioner; fastelavn, sommerfest, julefest og forældrearbejdsdag. 

 

I vuggestuen Heimdalsvej får vi mad fra Vuggestuen Nannasvej, som har en køkkenleder, der hver dag laver økologisk frokost til børnene. Det kan både være grød, rudbrød med pålæg, pitabrød, pizza, forskellige supper, kartofler med fisk og meget mere. Hun sørger også for madpakker, når vi er på tur ud af huset.

Vi har desuden en frugtordning og en forældrestyret eftermiddagsmadordning. Det betyder, at hver enkelt indbetaler et beløb, så børnene hver dag får økologisk frugt og grøntsager til formiddag og eftermiddag. Desuden skiftes børnene til at medbringe brød til eftermiddagsmaden – hvert barn har brød med til hele vuggestuen to til tre dage i løbet af et kvartal.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Vuggestuen Heimdalsvej
Heimdalsvej 5
8230 Åbyhøj

Blåstue
2384 4841
 
Rødstue
2384 4840

Konstitueret pædagogisk leder 
Betty Lena Christensen
Telefon: 30558429
E-mail: cbel@aarhus.dk