Vi kan se, at et barn trives, når det udviser glæde, udvikler sine potentialer, udforsker verden og udviser nysgerrighed, tillid og tryghed.

Vi har særlig opmærksomhed på vores børnesyn og har en anerkendende tilgang til børnene. Dette mærkes tydeligt i huset, hvor der er en god stemning. Vi hjælper og  guider børnene, og der er meget lidt skæld ud. Alle børn mødes i øjenhøjde og med indlevelse og rummelighed af de voksne.

I den første tid i Vuggestuen tager vi i særlig grad udgangspunkt i barnets individuelle rytme og behov i et tæt samarbejde med forældrene. Barnet lærer huset at kende i sit eget tempo og opbygger med tiden tryghed til alle voksne i hele huset.

Vuggestuen Nannasvej ligger i Åbyhøj tæt på midtbyen. Vores hus er i et plan med store, lyse rum og masser af plads til børnenes behov for leg og fysisk udfoldelse.  Huset er opdelt i tre stuer: Bamse-, Kyllinge- og Ællingestuen.

Hver enkelt stue danner ramme for det nære i barnets dagligdag i vuggestuen. Vores store fællesrum er hovedsageligt til grovmotoriske udfoldelser som at gynge, lege i hule, klatre på klatrevæg, danse, tumle og lege med bolde. Derudover har vi et stort gangareal med madrasser og sofa, som bl.a. indbyder til højtlæsning- men også til en løbeleg, musik og sjov.

I køkkenet laver vores uddannede køkkenleder hver dag frokost og bl.a. via en lille trappe på legepladsen har børnene mulighed for at følge med i madlavningen.

Vores legeplads, bruger vi hver dag. Den rummer bl.a. mulighed for forskellige sanselege og for at bruge kroppen. Der er sandkasser, små gynger, små trampoliner, mulighed for at køre på scootere og løbecykler, finde krible- krabledyr og meget mere. Derudover har vi haven, som ligger foran vores krybberum. Her er frugtbuske, bakke med græs og et pæretræ. Her laver vi også indimellem bålmad.

 

Vores hverdag er præget af tydelige strukturer fra stort til småt - men med mulighed for at være impulsive og spontant gribe børnenes udtryk for, hvad de har behov for.

Børnene samles på stuen hver dag kl. 8.45 til samling hvor vi bl.a. synger og spiser frugt.

De fleste planlagte aktiviteter og ture foregår om formiddagen inden vores frokost kl. 10.45. Alt efter børnegruppens og de enkelte børns behov laves der små formiddagsgrupper. Grupperne sammensættes ud fra børnenes behov og relationer.

Eftermiddagens aktiviteter består af leg ude eller inde- efterhånden som børnene vågner og har spist eftermiddagsmad. Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene fra deres middagslur.

I vuggestuen har vi mange traditioner (fastelavn, vuggestuens fødselsdag, julefest, forældrearbejdslørdage, sommerfest)

De fleste af arrangementerne er for både børn, forældre, søskende og personale. Fokus er at skabe øget kendskab til hinanden og tid til samvær. Forældrerådet er altid gode til at hjælpe til med de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementerne.

I køkkenet på Nannasvej har vi en uddannet køkkenleder, som laver sund, varieret og ernæringsrigtigt frokost til os. Maden består af vegetarretter og fisk- og er næsten udelukkende økologisk.

Der er en forældrebetalt- og organiseret frugt- og brødordning. Dette betyder i praksis, at forældrene indbetaler et beløb til økologisk frugt, som bliver leveret i vuggestuen. Desuden skiftes forældrene til at have brød med til alle børn til formiddags- og eftermiddagsmad.

Blandt målene med måltiderne er (udover mætte børn) at fremme madglæde, madmod og god madkultur. I forbindelse med måltiderne stimuleres børnenes sprog og opfattelsesevne, samt sociale kompetencer (sende videre – vente til det bliver deres tur). Vi lægger vægt på, at børnene bliver så selvhjulpne som muligt.

Vi opfordrer til at de smager på nye ting. De største øver sig i at spise med kniv og gaffel og de mindste får lov til at ”mærke” maden (spiser med fingrene).

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har en engageret forældregruppe med hvem vi prioriterer den daglige mundtlige samtale, ligesom Aula er et vigtigt redskab til formidling af barnets hverdag, samt vores pædagogiske overvejelser.

Det er vigtigt for os, at vi taler ordentligt til hinanden – også når der er uenigheder og at barnet oplever, at der er en god og positiv relation mellem personale og forældre.

At modtage nye familier er en af vores vigtigste opgaver og et grundelement i det fortsatte samarbejde omkring barnet.

Vi tager opstarten i små skridt og dag for dag – i høj grad ud fra de reaktioner vi ser hos barnet.

Forældrene inddrages i et ligeværdigt samarbejde omkring deres børn gennem den daglige dialog og ved planlagte forældresamtaler. Det er et fælles ansvar at skabe et godt fællesskab og samarbejde.

Vuggestuens Forældreråd byder nye familier velkomne ved at holde forældrecafé for nye forældre et par gange om året. Her møder man de andre forældre og forældrerådet introducerer til vuggestuelivet ud fra deres forældre-perspektiv.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

For at skabe trivsel hos barnet arbejder vi med at skabe trygge rammer, hvor barnet får nærvær, tryghed, kontakt og omsorg. De basale behov skal opfyldes og så skal barnet sikres mulighed for at udvikle sig bl.a. ved at blive mødt med alderssvarende og udviklende udfordringer og aktiviteter.

Omsorg er både at sørge for at barnet er udhvilet, mæt, har en tør ble mm; men også i høj grad at give barnet passende udfordringer så der sker udvikling, læring og dannelse.

Vi øver os i at arbejde systematisk og datainformeret med det formål at udvikle og forbedre vores pædagogiske praksis. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens behov og finder gennem refleksion og sparring frem til hvilke små justeringer der er nødvendige i vores læringsmiljø.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.