Børnehaven Åby er en børnehave normeret til 44 børn. Børnene er opdelt i 2 grupper ud fra alder og udvikling. Det betyder, at børnene hver dag bliver mødt af læringsmiljøer, hvor de gerne skulle få en oplevelse af sammenhæng og udfordres inden for deres nærmeste udviklingszone.

 • For de yngste børn er der bl.a. særligt fokus på tilknytningen til vi voksne, omsorg og gode relationer i børnegruppen.

 

 • For de ældste børn er der en særlig opmærksomhed på at understøtte børnenes muligheder for at mentalisere og gøre dem robuste, samt støtte en tryg overgang til Åby skole gennem besøg på skolen og dens omgivelser.

 

For begge grupper er legen et vigtigt omdrejningspunkt. Vi tror på, at det er afgørende for børns udvikling, trivsel og læring, at de færdes i et godt læringsmiljø, hvor legen er en grundlæggende del. Legen fremmer børnenes sociale og sproglige udvikling og stimulerer deres nysgerrighed, fantasi og virkelyst. Derfor har vi i Børnehaven Åby fokus på leg og aktiviteter. De voksne er enten aktivt deltagende, observerer børnenes leg eller skaber rammerne for en god leg i mindre børnegrupper. Det er vigtigt for os både at være i børnehøjde og gribe børnenes initiativer, men også at skabe stimulerende og fordybende læringsmiljøer, der varierer og udfordrer barnet inden for dets nærmeste udviklingszone.

Læring sker i en vekslen mellem rutinesituationer, lege som børnene selv tager initiativ til og aktiviteter, der er planlagt af de voksne. Vi bestræber os på at møde det enkelte barn med omsorg, forventninger og udfordringer i alle kontekster. Vi ser desuden barnet som både et unikt individ og som en del af et fællesskab. I Børnehaven Åby er formiddagene strukturerede af overvejende voksenstyrede aktiviteter med leg i forskellige former som krop & bevægelse, kreative aktiviteter, musik, teater, science, udeliv mm. På denne måde organiserer vi bl.a. vores hverdag på en måde, der skaber de bedste betingelser for børnene.

Vi vægter ture i nærmiljøet højt og vi bruger de muligheder, Aarhus i øvrigt tilbyder. Eksempelvis tager vi til forskellige legepladser, parker, skoven, stranden, krabbe-fange-tur, Sølyst, DOKK1, Aros, Den gamle by osv.

Personalet er fagligt kompetent, engageret og supplerer hinanden godt i forhold til kompetencer. Vi har det godt sammen, hvilket understøtter både det faglige niveau og en varm atmosfære i vores hus. Vi tror på, at vi sammen med forældrene skaber det gode børneliv. Derfor har vi fokus på det gensidige samarbejde med forældre, som bygger på inddragelse, tillid, respekt og dialog.

Placering

Vi er en mindre institution, som er placeret for enden af en række andelsboliger ved siden af Åby stadion og overfor Åby skole.

 

Forhold indenfor

Institution er opdelt i mindre rum og kroge. Det betyder at det er muligt for børnene at lege mere uforstyrret og at få skærmet sin leg. Det skaber bedre rum til fordybelse for børnene. Rummene lægger også op til noget forskelligt, hvilket børnene udnytter i deres udvikling af forskellige lege.

Vi har et stort lokale som primært bruges til motorik. Her er der plads til at hele børnehaven samles til fælles aktiviteter. Der er ribber, en stor madras og en masse puder i forskellige former og størrelser (perfekt til at udfordre sig selv kropsligt eller bygge huler af). I rummet er også en skinne i loftet, hvor der kan hænges gynger, reb mm op.

Hver gruppe har deres egen garderobe og toilet tilknyttet.

 

Legepladsen

Vi har en legeplads som udfordrer børnenes motorik og sanser. Legepladsen er ikke stor, men den kan noget helt unik med sine hyggelige kroge og træer. Legepladsen er netop renoveret med nye legeredskaber. Den indeholder derfor nu:

 • Karrusel – børnene kan dreje, snurre og balancere enten siddende, liggende, stående, alene eller sammen med venner
 • Sandkasse – stor og med flere rum. På stolperne rundt om sandkassen kan børnene balancere
 • Legehus – perfekt til rolleleg. Det store legehus har en indvendig bænk og med et åbnet vindue, som eksempelvis kan bruges til at handle med sandkager.
 • Rutsjebane – bred således at man kan rutsje flere sammen og på forskellige måder.
 • Redegynge – hvor børnene kan gynge flere sammen på forskellige måder.
 • Aktivitetstavle – der kan tegnes med kridt og leges med tal og klokken.
 • Spejlevæg – børnene kan se sig selv danse, lave udtryk eller fjollede bevægelser
 • Terrasser – både overdækket og frit
 • Boldbane – boldbane hvor der både kan spilles fodbold, basket og diverse andet boldspil. Banen bruges også til samling af børnene og forskellige lege som ”Alle mine kyllinger kom hjem”.
 • Bakke – hvor motorikken kan udfordres på forskellige niveauer ligesom diverse eksperimenter.

 

Mad og måltider:

 

Vi har frokostordning hvor maden hver dag laves i Solsikkens køkken og bliver leveret over til os. Med 90-100% økologiske råvarer får vi sund, sanselig og velsmagende mad. Til alle frokostmåltider serveres der grøntsager. Vi får lækker frisk fisk, ellers er maden vegetarisk.

 

Børnene har selv madpakke med til eftermiddagsmåltidet. Det er også fra denne madpakke børnene får tilbudt noget mad hvis de er sultne om morgenen.

 

 • Børnene har faste pladser om bordet ved frokostmåltidet.
 • Der synges madsang sammen inden vi starter måltidet.
 • Vi øver at være selvhjulpne under måltidet og at vente på tur
 • Sammen er vi madmodige og forsøger at smage på ting, som vi ikke troede vi kunne lide.

 

Mens der spises, har den voksne fokus på at samtale med børnene, høre deres perspektiv og oplevelse af forskellige ting osv.

Børnehaven Åby er normeret til 44 børn fordelt på 2 aldersopdelte grupper. Vi er 5 pædagoger og 1 pædagogstuderende i sin sidste praktik ansat i grundnormeringen. Dertil har vi studerende i deres 1. praktik periodevis.

Børnehaven Åby er normeret til 44 børn fordelt på 2 aldersopdelte grupper. Vi er 5 pædagoger og 1 pædagogstuderende i sin sidste praktik ansat i grundnormeringen. Dertil har vi periodisk studerende i deres 1. praktik.

 

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg atmosfære/hverdag for børnene.

Vi stræber efter, at børnene mødes af:

 • Lydhøre, indfølende og nærværende voksne
 • Masser af kram og smil
 • Stimulerende læringsmiljøer med fokus på leg, aktiviteter og deltagende voksne
 • Kvalitet i samspillet mellem børnene og mellem børn og voksne
 • Udviklende legefællesskaber
 • Et stærkt børnesyn og et tydeligt børneperspektiv
 • En varm atmosfære hvor børn og voksne er ligeværdige

 

Ugeeksempel på formiddagsaktiviteter for hele børnegruppen i Børnehaven Åby

Vi organiserer formiddagen ud fra et fokus på overvejende strukturerede aktiviteter indenfor de forskellige læreplanstemaer. Dette gør vi for at sikre, at børnene bliver varieret udfordret og udvikler sig inden for mange forskellige områder. Samtidig ved vi voksne, hvor hvert barn er i deres udvikling og kan støtte dem i deres dannelsesrejse (måden de oplever verden og sig selv på). 

 

Mandag:          Krop & bevægelse – Børnene hjælper med at konstruere en forhindringsbane. Bagefter leger vi på den. Banens formål kunne være at ramme en bold igennem en hula-hop ring, springe ned på en trampolin fra et bord, balancere på et bræt, rulle med bildæk, krybe under bånd i sandkassen mm.

Tirsdag:            Musik – Vi spiller med rasleæg og leger sanglege.

Onsdag:           Kreativ – Vi tegner og maler selvportrætter med akvarel eller hvad vi lavede på sidste uges tur (børneperspektiv)

Torsdag:           Turdag – Vi tager på tur til ”Troldeskoven”, hvor vi laver naturbingo eller leger gemmeleg bag træerne.

Fredag:             Leg i mindre grupper rundt i huset – De voksne hjælper med at sammensætte nogle legegrupper og deltager i lege.

 

En hverdag hos os

Kl. 6:30 – Vi åbner på en stue. Der bliver sat nogle aktiviteter frem, som er nemme for børnene at gå i gang med, når de er blevet afleveret. Eksempler på aktiviteter som omfatter både et individuelt og fællesskabsorienteret perspektiv er tegnebord, magnatiles, bilbane og legemad. Der er et bord ledigt til de børn, som har brug for at starte dagen med at spise deres medbragte morgenmadpakke.

Kl. 7.30 – Begge stuer er åbne og børnene fordeles til leg rundt i huset. Der gælder stadig de samme muligheder som fra kl. 6.30.

Kl. 9.00 – Samling på gruppen. Samlingen fungerer som en fælles start for gruppen på dagen. Vi oplever at være en del af et fællesskab ved at sidde sammen i en rundkreds og snakke om hvem der evt. mangler og hvorfor. Derefter synges om hvilken dag det er og der synges forskellige sange. Samlingens indhold veksles på dagen ud fra børnenes interesser eller hvilken aktivitet som kommer efterfølgende. Dette forberedes børnene på via nogle få piktogrammer (billede som symboliserer dagens aktivitet) 

Kl. ca. 9:30 – Dagens aktivitet indenfor de pædagogiske læreplanstemaer eller børnenes interesser.

Kl. 10.30 – Børnene gør klar til frokostmåltidet. Der tisses af og skiftes eventuelle bleer. Derefter vaskes hænderne grundigt sammen med en voksen. Mens der ventes på at alle bliver klar til at sættes til bordet, læses der evt. højt af en voksen eller synges.

Kl. 11.00 – Vi sidder på faste pladser rundt om bordet. Der synges en madsang og vi spiser lækkert økologisk mad sammen.

Kl. 12.00 – Vi går ud i den friske luft på legepladsen. Her udfordrer vi os selv kropsligt og leger forskellige lege.

13.30 – Børnene gør klar til eftermiddagsmadpakken. Der tisses af og skiftes eventuelle bleer. Derefter vaskes hænderne grundigt sammen med en voksen. Vi spiser vores medbragte madpakker.

14.30 – Vi leger rundt i hele huset og på legepladsen. Forskellige mindre legeaktiviteter stilles frem og børnene fordyber sig og leger hvor de har lyst

16.00 – Børnene samles på en stue. Der hygges med en aktivitet efter hvad børnene har lyst til. Eksempelvis konstruktionsleg, spil, tegne eller få læst en bog.

17.00 (16.30 om fredagen) – Børnehaven lukker

Vi har frokostordning hvor maden hver dag laves i Solsikkens køkken og bliver leveret over til os. Med 90-100% økologiske råvarer får vi sund, sanselig og velsmagende mad. Til alle frokostmåltider serveres der grøntsager. Vi får lækker frisk fisk, ellers er maden vegetarisk.

Børnene har selv madpakke med til eftermiddagsmåltidet. Det er også fra denne madpakke børnene får tilbudt noget mad hvis de er sultne om morgenen.

 • Børnene har faste pladser om bordet ved frokostmåltidet.
 • Der synges madsang sammen inden vi starter måltidet.
 • Vi øver at være selvhjulpne under måltidet og at vente på tur
 • Sammen er vi madmodige og forsøger at smage på ting som vi ikke troede vi kunne lide.

 

Mens der spises, har den voksne fokus på at samtale med børnene, høre deres perspektiv og oplevelse af forskellige ting osv.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

For os bygger det gode forældresamarbejde på tillid, gensidig respekt, åbenhed og imødekommenhed i dialogen. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene dagligt får indsigt i deres barns børnehaveliv gennem billeder og dialog med personalet. Ligeledes handler vi sammen med forældrene gennem en tidlig indsats, hvis et barn ikke trives eller udvikler sig.

Vi tilbyder forskellige samtaler med forældre:

 • Opstartssamtale
 • 3 måneders samtale
 • Førskole samtale
 • Fyraftensmøder og fælles forældremøder
 • Trivselsmøder (ved behov)

 

Forældre har ligeledes mulighed for at engagere sig og have indflydelse på børnenes hverdag, gennem arbejde i forældrerådet og dagtilbuddets bestyrelse.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Vores pædagogiske fokus er, at børnene trives socialt, mentalt & fysisk, samt kontinuerligt udvikler sig. Dette kommer til udtryk ved, at vi bl.a. skaber varierede læringsmiljøer hele dagen for børnene indenfor deres nærmeste udviklingszone og at vi tager udgangspunkt i børnenes perspektiver. Vi støtter ligeledes børnenes dannelsesrejse ift. at forstå sig selv i relation til deres omverden gennem vores børnesyn med at møde barnet i det, som kan være svært.  

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene eksempelvis inddrages dagligt i deres barns børnehaveliv gennem billeder og dialog med personalet. Ligeledes handler vi på, når et barn ikke trives eller udvikler sig konstruktivt gennem en tidlig indsats sammen med forældrene.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Særlige traditioner og begivenheder

Udover de daglige aktiviteter følger vi børnenes interesser og forskellige traditioner ved eks. fester og temauger. Eksempler på dette er:

MGP-fest - Hvor børnene stemmer om deres yndlingssang på deres egen stemmeseddel efter at have set kandidaterne på storskærm. Dertil hører selvfølgelig masser af pynt, glimmertøj og musik til festen efterfølgende. De ældste børn har ligeledes lavet MGP-danseshow, som de stolte viser for resten af børnene.

Halloweenfest – Børn og voksne er klædt ud og prøver en masse (u)hyggelige aktiviteter. Der bliver eks. ristet slimede snegle over bål, fanget edderkopper, sat fødderne i en klam sansebane, spøgelsesbowling og besøg hos et skrigende skelet for de modige. Børnene har forinden været med til klargøringen af festen ved at skære græskarhoveder og pynte op med hjemmelavede flagermus mm gennem temauger forud for festen.

Julehygge – Besøg på loftet hvor børnehavens nisse bor, Luciaoptog, besøg af julemanden, børnejulefrokost, fortælling med lysbilleder, voksne med juletrøjer på hver eneste dag og hemmeligt juleværksted (Børnene laver en gave til deres forældre, hvor de også selv skriver og dekorerer kortet og pakker gaven ind)

Fastelavnsfest – Børn og voksne er klædt ud, der er pyntet flot op med hjemmelavet pynt, vi spiser bolle af snoren og slår katten af tønden.

Påske – Vi er meget kreative op til påske, hvor der eks. bliver lavet flotte påskeæg, klippet harer ud eller lavet perleplader som ligner kyllinger. Vi sår også karse, som vi sammen passer, indtil at vi kan nyde det på vores æggemadder til frokost. Det hele munder ud i en lækker påskefrokost med flotte servietter, taler og hvad der ellers hører sig til. Forinden har vi tidligere været så heldige, at en kæmpe udgave af påskeharen har hoppet rundt på vores legeplads og gemt klippede påskeæg til os. Når vi har fundet dem alle i fællesskab, har vi kunnet trylle dem om til chokolade.

Nattøjsdag – Vi går alle i nattøj hele dagen, der bliver læst godnathistorier, sunget godnatsange og dystet i pudekamp for dem der har lyst.

Gallafester – Vores egen DJ, dansegulv med diskokugle, balloner og serpentiner, flot tøj, popcornmaskine og limbodans.

Afskedsfest for kommende skolebørn – Inden sommerferien skal vi have taget ordentlig afsked med de kommende skolebørn. Dette gør vi ved en afskedsfest for børnene, hvor de ældste har forberedt et show i form af eksempelvis dans eller akrobatik, som de viser for de øvrige børn. Derefter får de kommende skolebørn et flot hjemmelavet diplom, som bl.a. viser, hvor længe de har gået i børnehaven og nogle billeder af dem selv og deres venner.

Vi gør en dyd ud af at være med i børnehøjde til alle arrangementer og havde det sjovt sammen med børnene. Derfor er aktiv voksendeltagelse sammen med børnene en stor og vigtig del af både hverdag og fest. Samtidig er børnene med i så store dele af processen som overhovedet muligt.

Børnehaven Åby
O. I. Offersens Vej 35
8230 Åbyhøj

Telefon: 21158533
E-mail: Hie@aarhus.dk

Konstitueret pædagogisk leder 
Hildigunn Egholm

Tlf. 20597402
E-mail: Hie@aarhus.dk